Szczegóły wyników

ZP/3202/D/1/18

"dostawa 10 kompletów klimakonwektorów dla Collegium Polonicum"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Unieważnienie postępowania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Unieważnienie postepowania pdf 182,8 2018.09.13 34

Pobierz wszystkie dokumenty