Szczegóły wyników

S.270.1.20.2018

"" Budowa budynku gospodarczo - garażowego w Trzebieży ul. Wojsk Ochrony Pogranicza 72 (obecnie Wkrzańska 72) wraz z zagospodarowaniem terenu, działka nr ewidencyjny 111/15, gmina Police. ""

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Trzebież

Unieważnienie postępowania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o unieważnieniu postępowania pdf 157,8 2018.07.09 24

Pobierz wszystkie dokumenty