Szczegóły wyników

S.270.2.3.2018

"Budowa budynku sali narad wraz z zagospodarowaniem terenu"

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Głusko

Unieważnienie postępowania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o unieważnieniu postępowania pdf 472,4 2018.06.08 56

Pobierz wszystkie dokumenty