Szczegóły wyników

SA.270.02.2018

"Budowa budynku garażowo-gospodarczego wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do użytkowania obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu działki nr ewid.286/4 obr. Bierzwnik, gm. Bierzwnik oraz rozbiórka istniejącego budynku gospodarczego"

PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bierzwnik

Unieważnienie postępowania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania SA.270.02.2018 pdf 264,2 2018.05.07 32

Pobierz wszystkie dokumenty