Szczegóły wyników

KC-zp.272-147/18

"Sukcesywana dostawa azotu ciekłego w ilości 43 ton rocznie dla WFiIS"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty doc 215,6 2018.04.12 63

Pobierz wszystkie dokumenty