Szczegóły wyników

KC-zp.272-722/17

"dostawa celi elektrochemicznej do spektrometru Ramana i przystawki spektrochemicznej do spektrometru FT-IR - KC-zp.272-722/17"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pakiety doc 215,9 2018-01-10 7

Pobierz wszystkie dokumenty