Szczegóły wyników

95/2017

"Dostawa, instalacja i wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów "

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Unieważnienie postępowania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o unieważnieniu postępowania doc 19,4 2018.01.08 165

Pobierz wszystkie dokumenty