Szczegóły wyników

KC-zp.272-719/17

"Obsługa i bieżące naprawy instalacji technologicznych wymiennikowni ciepła w obiektach AGH- KC-zp.272-719/17"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty doc 217,3 2017.12.21 80

Pobierz wszystkie dokumenty