Szczegóły wyników

CSKDZMIZP-2375/06/06/01/2017

"Zakup i dostawa zespołu lampy rentgenowskiej do tomografu komputerowego Aquilion firmy Toshiba"

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty html 27,5 2017-06-19 112

Pobierz wszystkie dokumenty