Szczegóły wyników

II.264.1.2023

"Przeprowadzenie ilościowego badania czytelnictwa książek metodą CAPI (Computer Assisted Personal Interview) na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie typu ad hoc obywateli Polski w wieku 15 lat i więcej, o liczebności co najmniej 2000 (słownie: dwóch tysięcy) respondentów (do zamówienia nie stosuje się ustawy Pzp na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 1)"

Biblioteka Narodowa

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia docx 28,1 2023.11.15 44

Pobierz wszystkie dokumenty