Szczegóły wyników

II.264.7.2022

"Ilościowe badanie czytelnictwa książek metodą CAPI (Computer Assisted Personal Interview) na ogólnopolskiej próbie reprezentatywnej obywateli Polski w wieku 15 lat i więcej o liczebności co najmniej 2000 respondentów i na próbie celowej studentów II i III roku studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich o liczebności co najmniej 1000 respondentów (do zamówienia nie stosuje się ustawy Pzp na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 1)"

Biblioteka Narodowa

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia docx 28,1 2022.11.08 88

Pobierz wszystkie dokumenty