Szczegóły wyników

7/2022/II

"Przedmiotem zamówienia jest "Zagospodarowanie produktu poreakcyjnego z półsuchej metody odsiarczania spalin z kotłów zainstalowanych w Ciepłowni Miejskiej w Skierniewicach"."

Energetyka Cieplna Sp. z o.o.

Unieważnienie postępowania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o unieważnieniu postępowania pdf 167,2 2022.03.09 106

Pobierz wszystkie dokumenty