Szczegóły wyników

II.264.1.2022

"Przeprowadzenie ilościowego badania czytelnictwa książek metodą CAPI (Computer Assisted Personal Interview) na ogólnopolskiej próbie reprezentatywnej obywateli Polski w wieku 15 lat i więcej o liczebności minimum 1000 respondentów, w I kwartale 2022 r. - Fala A (do zamówienia nie stosuje się ustawy Pzp na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 1)"

Biblioteka Narodowa

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia docx 20,8 2022.03.08 111

Pobierz wszystkie dokumenty