Szczegóły wyników

II.264.1.2021

"Ilościowe badanie czytelnictwa książek metodą CAPI (Computer Assisted Personal Interview) na ogólnopolskiej próbie reprezentatywnej obywateli Polski w wieku 15 lat i więcej o liczebności minimum 2000 respondentów i na ogólnopolskiej próbie reprezentatywnej obywateli Polski w wieku 60 lat i więcej o liczebności minimum 1000 respondentów (do zamówienia nie stosuje się ustawy Pzp na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 1)"

Biblioteka Narodowa

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia docx 26,0 2021.11.17 143

Pobierz wszystkie dokumenty