Szczegóły wyników

XXXV.264.01.2020

"Dostawa sprzętu komputerowego wraz z akcesoriami dla Biblioteki Narodowej w celu zapewnienia pracownikom warunków do wykonywania pracy zdalnej, w związku z trwającym stanem epidemii COVID-19 (do zamówienia nie stosuje się ustawy Pzp)"

Biblioteka Narodowa

Wyniki

Pobierz wszystkie dokumenty