Szczegóły wyników

65/2020

"Dostawa sprzętu medycznego dla Polikliniki w ramach budowy kompleksu Polikliniki "

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyniki częściowe 1 doc 23,1 2020.08.03 6

Unieważnienie postępowania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o unieważnieniu zadań doc 32,7 2020.07.20 21

Pobierz wszystkie dokumenty