Szczegóły wyników

66/2020

"wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniach oddziału Pulmonologii i Alergologii oraz SOR"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pakiety doc 19,4 2020.07.01 19

Pobierz wszystkie dokumenty