Szczegóły wyników

67/2020

"Dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku urologicznego na okres 12 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Unieważnienie postępowania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o unieważnieniu zadań doc 17,4 2020.06.15 33

Pobierz wszystkie dokumenty