Szczegóły wyników

52/2020

"Dostawa narzędzi chirurgicznych i drobnego sprzętu medycznego "

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Unieważnienie postępowania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o unieważnieniu zadań doc 17,3 2020.07.23 29

Pobierz wszystkie dokumenty