Szczegóły wyników

60/2020

"Dostawy sukcesywne materiałów i sprzętu biurowego"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pakiety doc 36,7 2020.06.09 18

Pobierz wszystkie dokumenty