Szczegóły wyników

49/2020

"Dostawa aparatów do terapii ciągłej nerkozastępczej"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty doc 18,7 2020.05.21 21

Pobierz wszystkie dokumenty