Szczegóły wyników

48/2020

"Dostawy sukcesywne pieczywa, mleka i przetworów mlecznych"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pakiety doc 19,3 2020.05.20 9

Pobierz wszystkie dokumenty