Szczegóły wyników

36/2020

"Usługi przeglądów i napraw aparatu Brillance CT16 Slice na 24 miesiące"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty doc 19,0 2020.05.27 20

Pobierz wszystkie dokumenty