Szczegóły wyników

44/2020

"Dostawy materiałów eksploatacyjnych i drobnego sprzętu medycznego oraz testów do kontroli sterylizacji"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyniki częściowe doc 20,8 2020.05.11 35
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyniki częściowe - 2 doc 19,1 2020.05.22 24

Unieważnienie postępowania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o unieważnieniu zadań doc 17,8 2020.05.19 14

Pobierz wszystkie dokumenty