Szczegóły wyników

37/2020

"Dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku urologicznego na okres 12 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Unieważnienie postępowania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o unieważnieniu zadań doc 18,0 2020.05.22 12

Pobierz wszystkie dokumenty