Szczegóły wyników

39/2020

"Dostawa, montaż i uruchomienie cyfrowych aparatów rtg typu: pantomograf i mammograf w budynku Polikliniki 10WSKzP SP ZOZ w Bydgoszczy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pakiety doc 18,8 2020.06.08 21

Unieważnienie postępowania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o unieważnieniu zadania doc 17,6 2020.05.14 41

Pobierz wszystkie dokumenty