Szczegóły wyników

45/2020

"Dostawy sukcesywne materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pakiety doc 32,5 2020.04.29 40
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyniki częściowe doc 20,2 2020.05.15 22

Unieważnienie postępowania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o unieważnieniu zadania nr 9 doc 18,0 2020.04.23 48

Pobierz wszystkie dokumenty