Szczegóły wyników

38/2020

"Dostawa cyfrowych aparatów rtg"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pakiety doc 33,9 2020.06.08 15

Pobierz wszystkie dokumenty