Szczegóły wyników

30/2020

"Dostawy części zamiennych do pomp infuzyjnych prod. Braun oraz medycznych materiałów eksploatacyjnych"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pakiety doc 36,8 2020.05.15 20

Unieważnienie postępowania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o unieważnieniu zadań doc 32,8 2020.04.08 47

Pobierz wszystkie dokumenty