Szczegóły wyników

29/2020

"Dostawa sprzętu medycznego i wyposażenia dla oddziału ginekologii"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyniki częściowe doc 19,1 2020.04.24 50
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyniki częściowe - 2 doc 16,8 2020.05.12 19

Unieważnienie postępowania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o unieważnieniu zadań doc 17,5 2020.06.10 32

Pobierz wszystkie dokumenty