Szczegóły wyników

29/2020

"Dostawa sprzętu medycznego i wyposażenia dla oddziału ginekologii"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Wyniki

Unieważnienie postępowania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o unieważnieniu zadań doc 17,8 2020.04.22 20

Pobierz wszystkie dokumenty