Szczegóły wyników

21/2020

"Usługi przeglądów, badań technicznych i napraw samochodów służbowych"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty doc 18,3 2020.03.30 32

Pobierz wszystkie dokumenty