Szczegóły wyników

28/2020

"dostawy sukcesywne węży do płukania do aparatu Cusa, pojemników do transportu materiałów do badań histopatologicznych i sju"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pakiety doc 19,7 2020.03.19 42

Pobierz wszystkie dokumenty