Szczegóły wyników

23/2020

"Dostawy hemostatyków, odczynników chemicznych, surowców farmaceutycznych i utensylii aptecznych"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Unieważnienie postępowania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o unieważnieniu zadań doc 33,2 2020.03.11 59

Pobierz wszystkie dokumenty