Szczegóły wyników

19/2020

"Dostawy sukcesywne opakowań i testów do procesu sterylizacji na okres 12 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyniki częściowe 1. doc 20,5 2020.03.16 44
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyniki częściowe-2 doc 18,9 2020.03.25 45

Unieważnienie postępowania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o unieważnieniu zadań doc 17,6 2020.03.16 30

Pobierz wszystkie dokumenty