Szczegóły wyników

8/2020

"Dostawy sukcesywne sprzętu medycznego oraz papieru, żelów"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pakiety doc 21,7 2020.02.25 29

Unieważnienie postępowania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o unieważnieniu zadań - 2 doc 17,9 2020.02.25 42

Pobierz wszystkie dokumenty