Szczegóły wyników

BZP/271/1/2020

"świadczenie usług kompleksowego ubezpieczenia Gminy Myślenice wraz z jej jednostkami organizacyjnymi - Ubezpieczeniem objęte jest mienie stanowiące własność lub będące w zarządzaniu, administrowaniu, użytkowaniu, pieczy, kontroli Gminy Myślenice i jednostek organizacyjnych , w tym: budynki użyteczności publicznej, inne budynki niemieszkalne, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, lokale mieszkalne i niemieszkalne, parki, skwery, place zabaw, boiska itp. Ochroną ubezpieczeniową objęte jest także mienie Zamawiającego znajdujące się w obiektach, nie będących własnością Zamawiającego, a w których Zamawiający prowadzi działalność"

Gmina Myślenice

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Gmina Myślenice -wynik postepowania pdf 94,9 2020.01.21 139

Pobierz wszystkie dokumenty