Szczegóły wyników

131/2019

"Dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego dla Pulmonologii"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Unieważnienie postępowania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o unieważnieniu zadań doc 32,9 2020.01.17 37

Pobierz wszystkie dokumenty