Szczegóły wyników

129/2019

"dostawy sukcesywne sprzętu i materiałów dla Pracowni Genetycznej do systemu FISH"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty doc 18,2 2020.01.22 23

Pobierz wszystkie dokumenty