Szczegóły wyników

124/2019

"Dostawy barwników i materiałów medycznych do operacji witrektomii i kropli ocznych na okres 12 miesięcy oraz materiałów opatrunkowych na okres 24 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pakiety doc 20,5 2020.01.07 30

Unieważnienie postępowania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o unieważnieniu zadań doc 14,9 2020.01.07 32

Pobierz wszystkie dokumenty