Szczegóły wyników

127/2019

"Dostawy sukcesywne materiałów z włókniny używanych na salach operacyjnych i zabiegowych"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pakiety doc 20,6 2019.12.18 30

Unieważnienie postępowania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o unieważnieniu zadań doc 17,7 2019.12.18 37

Pobierz wszystkie dokumenty