Szczegóły wyników

114/2019

"Dostawy sukcesywne materiałów barierowych wielorazowego użytku"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty doc 18,2 2019.12.05 35

Pobierz wszystkie dokumenty