Szczegóły wyników

115/2019

"dostawy sukcesywne sprzętu kolostomijnego, laboratoryjnego oraz cewników żyły głównej"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyniki częściowe doc 22,5 2019.12.11 53

Unieważnienie postępowania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o unieważnieniu zadania doc 15,1 2019.12.13 33

Pobierz wszystkie dokumenty