Szczegóły wyników

116/2019

"Dostawa jednorazowa drobnego materiału laboratoryjnego dla projektu naukowego Kościuszko"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyniki częściowe doc 87,8 2019.11.20 48
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyniki częściowe2 doc 88,0 2019.11.22 41

Unieważnienie postępowania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o unieważnieniu zadań doc 17,9 2019.11.15 43

Pobierz wszystkie dokumenty