Szczegóły wyników

92/2019

"Dostawa sprzętu medycznego - łóżek ortopedycznych w ramach umowy PMT 2019"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty doc 18,6 2019.09.26 42

Pobierz wszystkie dokumenty