Szczegóły wyników

71/2019

"Dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego urologicznego"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyniki częściowe doc 21,9 2019.07.31 48
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyniki częściowe 2 doc 22,9 2019.08.06 70

Pobierz wszystkie dokumenty