Szczegóły wyników

12/2019

"usługi rozbudowy posiadanego oprogramowania HIS wraz z konfiguracją i przeszkoleniem kluczowych użytkowników"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty doc 18,2 2019.02.01 30

Pobierz wszystkie dokumenty