Szczegóły wyników

53/2019

"Dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku dla OIT i Anestezjologii"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Unieważnienie postępowania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o unieważnieniu zadań doc 17,7 2019.07.19 59

Pobierz wszystkie dokumenty