Szczegóły wyników

56/2019

"Dostawy sukcesywne ziemniaków jadalnych i jaj kurzych świeżych konsumpcyjnych"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pakiety doc 19,6 2019.06.19 49

Pobierz wszystkie dokumenty