Szczegóły wyników

72/2019

"Dostawy sukcesywne sprzętu i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą analizatora do badań toksykologicznych na okres 24 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty doc 18,7 2019.06.19 46

Pobierz wszystkie dokumenty